Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

wydawnictwa.biz.pl

Εκδόσεις : περιοδικό : audiobooks : E-βιβλία

Εκδοσεισ

Η εκδοτική βιομηχανία στην Πολωνία είναι εξαιρετικά ευρύ και συνεχώς εξελίσσεται. Κανένα πρόβλημα θα βρείτε εδώ εκδόσεων που ειδικεύονται στην προώθηση της πολωνικής λογοτεχνίας και ξένων. Ορισμένες εταιρείες εστιάζουν μόνο στις μετρήσεις ή σχολικά εγχειρίδια. Η συναντιούνται προσφέρει επίσης στοιχεία για τα παιδιά και τα περιοδικά. Στις μέρες μας είναι πολύ δημοφιλής, όπως audiobooks και e-books.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.